Schejbal, T. (2021). ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální demokracie. Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844–1893): Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 156-158. https://doi.org/10.14712/24645370.2929