Malý, T. (2021). Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 245-280. https://doi.org/10.14712/24645370.2936