Havelka, M. (2023). Asimilace jako proces univerzálních dějin. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 9–31. https://doi.org/10.14712/24645370.3056