Mrňka, J. (2023). Konfliktní hranice: české země a kolektivní násilí v krizovém roce 1938 a během počátečního období nacistické vlády. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 33–67. https://doi.org/10.14712/24645370.3057