Řičář, J. (2023). Lovci a sběratelé: Čeští cestovatelé a praxe reprezentování lovu afrických zvířat v pozdním 19. století perspektivou animal studies. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 97–126. https://doi.org/10.14712/24645370.3059