Šefrna, V. (2023). Právo na volbu ohledně našich vlastních těl náleží pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a komunistický ženský tisk v meziválečném Československu. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 127–159. https://doi.org/10.14712/24645370.3060