Kolumber, D. (2023). JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 198–204. https://doi.org/10.14712/24645370.3064