Tinková, D. (2023). Revoluce a smysl dějin: Esej o mýtu revolučního zlomu a logiky "dějin" v historiografické reflexi. Dějiny – Teorie – Kritika, (1), 30–58. https://doi.org/10.14712/24645370.3163