Tinková, D. (2023). Dějiny, šílenství, psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn lidské psychiky a psychiatrie jako předmětu kritické historické reflexe . Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 11-39. https://doi.org/10.14712/24645370.3195