Tomíček, D. (2023). Diskurzivní prostředky a profesní strategie šedé zóny poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 41-70. https://doi.org/10.14712/24645370.3196