Wohlmuth Markupová, J. (2023). "Biografie stojí jednou nohou v akademickém prostředí a druhou nohou ve veřejném prostoru.": Rozhovor s profesorem Hansem Rendersem o křižovatkách historické biografie, orální historie a mikrohistorie. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 159-173. https://doi.org/10.14712/24645370.3200