Rákosník, J. (2023). JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1. Dějiny – Teorie – Kritika, (2), 190-195. https://doi.org/10.14712/24645370.3202