ŠEFRNA, V. Právo na volbu ohledně našich vlastních těl náleží pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a komunistický ženský tisk v meziválečném Československu. Dějiny – teorie – kritika, [S. l.], n. 1, p. 127–159, 2023. DOI: 10.14712/24645370.3060. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/dejinyteoriekritika/article/view/3060. Acesso em: 18 čer. 2024.