Havelka, Miloš. 2007. „Jan Patočka, Umění a čas, Svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, Svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červen):113-19. https://doi.org/10.14712/24645370.2449.