Kostrbová, Lucie, a Michal Topor. 2010. „VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny Nové Moderny. Česká Literatura V Letech 1905–1923: Praha 2010, Academia, 628 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):315–324. https://doi.org/10.14712/24645370.2569.