Jakoubek, Marek. 2011. „Horský Jan, Dějepisectví Mezi vědou a vyprávěním. Úvahy O Povaze, Postupech a mezích Historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):384-87. https://doi.org/10.14712/24645370.2613.