Andělová, Kristina, a Jan Mareš. 2014. „Hledání české radikální Demokracie. Karel Kosík a Filozofie (českých) dějin". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):183–211. https://doi.org/10.14712/24645370.2697.