Grim Feinberg, Joseph. 2014. „Nedokončený příběh středoevropského Disentu". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):293–318. https://doi.org/10.14712/24645370.2702.