Malý, Tomáš. 2017. „ONDŘEJ JAKUBEC, Kde Jest, ó Smrti, Osten tvůj? Renesanční Epitafy V kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové Noviny, 482 S.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):384-87. https://doi.org/10.14712/24645370.2795.