Malý, Tomáš. 2021. „Rituály středověku a raného novověku V Recentní české a Polské Historiografii". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):245-80. https://doi.org/10.14712/24645370.2936.