Řičář, Josef. 2023. „Lovci a sběratelé: Čeští Cestovatelé a Praxe reprezentování Lovu afrických zvířat V pozdním 19. Století Perspektivou Animal Studies". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (červenec):97–126. https://doi.org/10.14712/24645370.3059.