Tinková, Daniela. 2023. „Revoluce a Smysl dějin: Esej O mýtu revolučního Zlomu a Logiky "dějin" V Historiografické Reflexi". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 1 (listopad):30–58. https://doi.org/10.14712/24645370.3163.