Tinková, Daniela. 2023. „Dějiny, šílenství, Psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn Lidské Psychiky a Psychiatrie Jako předmětu Kritické Historické Reflexe. ". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):11-39. https://doi.org/10.14712/24645370.3195.