Tomíček, David. 2023. „Diskurzivní prostředky a Profesní Strategie šedé zóny Poskytovatelů lékařské péče Na přelomu středověku a raného novověku". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):41-70. https://doi.org/10.14712/24645370.3196.