Štaif, Jiří. 2023. „JANA OSTERKAMP, Řád V Rozmanitosti. Dějiny Federalismu V Habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):177-89. https://doi.org/10.14712/24645370.3201.