Rákosník, Jakub. 2023. „JANA OSTERKAMP, Řád v rozmanitosti: Dějiny Federalismu v habsburské Monarchii Od Doby předbřeznové Do Roku 1918, Praha 2022, Argo, 643 s., ISBN 978-80-257-3707-1". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):190-95. https://doi.org/10.14712/24645370.3202.