Havelka, M. (2007) „Jan Patočka, Umění a čas, svazek 1–2; JAN PATOČKA, Češi, svazek 1–2: Praha 2004, Oikoymenh, 543 s., 451 s.; Praha 2006-2007, Oikoymenh, 901 s., 415 s.", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 113-119. doi: 10.14712/24645370.2449.