Horský, J. (2007) „Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století: Praha 2005, Argo, 533 s.", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 142-147. doi: 10.14712/24645370.2454.