Rákosník, J. (2009) „Teorie sociálního státu v soudobé historiografii", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 36-55. doi: 10.14712/24645370.2515.