Kostrbová, L. a Topor, M. (2010) „VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923: Praha 2010, Academia, 628 s.", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 315–324. doi: 10.14712/24645370.2569.