Jakoubek, M. (2011) „Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy: Praha 2009, Argo, 340 s.", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 384-387. doi: 10.14712/24645370.2613.