Baloun, P., Gruber, J., Mareš, J. a Strobach, V. (2012) „O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 121–144. doi: 10.14712/24645370.2620.