Andělová, K. a Mareš, J. (2014) „Hledání české radikální demokracie. Karel Kosík a filozofie (českých) dějin", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 183–211. doi: 10.14712/24645370.2697.