Grim Feinberg, J. . (2014) „Nedokončený příběh středoevropského disentu", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 293–318. doi: 10.14712/24645370.2702.