Středová, V. (2015) „MARIE BAHENSKÁ, LIBUŠE HECZKOVÁ, DANA MUSILOVÁ, Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století: České Budějovice 2011, Bohumír Němec – Veduta, nakladatelství a vydavatelství, 282 s.", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 167-177. doi: 10.14712/24645370.2723.