Malý, T. (2017) „ONDŘEJ JAKUBEC, Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku: Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 482 s.", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 384-387. doi: 10.14712/24645370.2795.