Hutečka, J. (2018) „PETR WOHLMUTH, Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747 : Praha 2017, Scriptorium, 476 pp. ISBN 978-80-88013-49-5", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 158-162. doi: 10.14712/24645370.2826.