Storchová, L. (2018) „JIŘÍ HUTEČKA, Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, 274 s., ISBN 978-80-7422-371-6", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 349–355. doi: 10.14712/24645370.2848.