Schejbal, T. (2021) „ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální demokracie. Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844–1893): Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 156-158. doi: 10.14712/24645370.2929.