Malý, T. (2021) „Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 245-280. doi: 10.14712/24645370.2936.