Havelka, M. (2023) „Asimilace jako proces univerzálních dějin", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 9–31. doi: 10.14712/24645370.3056.