Mrňka, J. (2023) „Konfliktní hranice: české země a kolektivní násilí v krizovém roce 1938 a během počátečního období nacistické vlády", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 33–67. doi: 10.14712/24645370.3057.