Řičář, J. (2023) „Lovci a sběratelé: Čeští cestovatelé a praxe reprezentování lovu afrických zvířat v pozdním 19. století perspektivou animal studies", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 97–126. doi: 10.14712/24645370.3059.