Šefrna, V. (2023) „Právo na volbu ohledně našich vlastních těl náleží pouze nám! : Umělé přerušení těhotenství a komunistický ženský tisk v meziválečném Československu", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 127–159. doi: 10.14712/24645370.3060.