Holub, O. (2023) „JAN CHADIMA, Rudolf Slánský, Praha 2022, Vyšehrad, 447 s., ISBN 978-80-7601-623-1", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 193–197. doi: 10.14712/24645370.3063.