Kolumber, D. (2023) „JANA WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky: Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 248 s., ISBN 978-80-246-4994-8", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 198–204. doi: 10.14712/24645370.3064.