Tinková, D. (2023) „Revoluce a smysl dějin: Esej o mýtu revolučního zlomu a logiky "dějin" v historiografické reflexi", Dějiny – teorie – kritika, (1), s. 30–58. doi: 10.14712/24645370.3163.