Tinková, D. (2023) „Dějiny, šílenství, psychiatrie. : K otázce „šílenství“, proměn lidské psychiky a psychiatrie jako předmětu kritické historické reflexe. ", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 11-39. doi: 10.14712/24645370.3195.