Tomíček, D. (2023) „Diskurzivní prostředky a profesní strategie šedé zóny poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 41-70. doi: 10.14712/24645370.3196.