Wohlmuth Markupová, J. (2023) „"Biografie stojí jednou nohou v akademickém prostředí a druhou nohou ve veřejném prostoru. ": Rozhovor s profesorem Hansem Rendersem o křižovatkách historické biografie, orální historie a mikrohistorie.", Dějiny – teorie – kritika, (2), s. 159-173. doi: 10.14712/24645370.3200.